display result search
منو

نام آوران

  • 2 قطعه
  • 3':45" مدت زمان
  • 2049 دریافت شده
دو اجرا از یک ترانه ی پاپ درباره ی قهرمانان ورزشکار
می درخشد جاودانه نام ایران
آفرین بر عزم و رزم قهرمانان
می تراود عطر ایمان و صفا
از نگاه پهلوانان هرکجا
از شما شد شاد و خرم میهن من
می سراید نامتان را کوی و برزن
همت و ایثار و کوشش از شما
جلوه ی میدان ورزش از شما
از شما نام آوران سرفراز
پرچم ایران زمین در اهتزاز
تا دم از ایران و ایمان می زنید
پیرو رزم آوران میهنید
بر شما فخرآفرینان آفرین
پهلواناان قهرمانان آفرین

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی