display result search
منو

حیرت گل

  • 1 قطعه
  • 4':39" مدت زمان
  • 52 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون نیمه ی شعبان
تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی
دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی
ملامتگوی بی‌ حاصل ترنج از دست نشناسد
در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی
تو با این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی
که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی
دعایی گر نمی‌ گویی به دشنامی عزیزم کن
که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:39

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی