display result search
منو

آزادگان

  • 2 قطعه
  • 4':08" مدت زمان
  • 224 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون آزادگان
باز آمدید ای راهیان نور
یک دم نبودیم از شما غافل
بودید اگر از دیده ی ما دور
در شام هجران با دلی پرغم
بودیم با یاد شما همدم
ای قهرمانان در بر دشمن
هرگز نشد دل های تان درگیر
نام آوران در پیش بیگانه
سر کی نهادید در ره تسلیم
در بند دشمن بسته در زنجیر
با صولتی چون شیر
در کاخ باطل لرزه افکندید
با نعره ی تکبیر
در محبس تاریک
در پنجه ی بیداد
از شور ایمان بود
روح شما آزاد
می شد هراسان خصم
در خویش می لرزید
هرگه که پر می شد
از نای تان فریاد
ای رویتان رخشان تر از خورشید
ای عزم تان سرمایه ی امید
جان شما نام آوران خرم
نام شما آزادگان جاوید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی