display result search
منو

سرود قهرمان

  • 1 قطعه
  • 2':27" مدت زمان
  • 195 دریافت شده
سرودی با آهنگسازی زاون و صدای فریدون فرهی
ریزد از دل های بی ریا
شور و شوقی بانگ آشنا
تا برد از ما سلام گرم
ز خلق آسیا
قدم نهد به شهر ما
امید و شور ز هر کران
ز هر باشکوه ما
درود ما به قهرمان
به هر طرف به هر کجا
ز جنبشی بود نشان
ز شوق دل صدای ما
رود کنون بر آسمان
بر تو ای فرزند ایران
ز ما درود بی پایان
هر کجا ورزش قدم نهد
مهر و الفت آرد ارمغان
زان که ورزش همره آورد
نوید صلح به مردم جهان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی