display result search
منو

صد رنگ رنگ 3

  • 22 قطعه
  • 2':26" مدت زمان
  • 96 دریافت شده
دونوازی تار و تنبک
نوازنده ی تار : ارشد تهماسبی
نوازنده ی تنبک : داریوش زرگری

آهنگ ها

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • درودبراستادانارجمندآقایارشدطهماسبیوزرگریبرایاینثبتوضبطاینمجموعهارزشمند.
  • سلام بابت زحماتی که برای این نرم افزار کشیدید تشکر می کنم. چرا بعضی از آلبوم ها امکان دانلود ندارند؟!

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی