display result search
منو

پیش بیا

  • 2 قطعه
  • 4':35" مدت زمان
  • 976 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
پیش بیا پیش بیا پیش تر
تا که بگویم غم دل بیشتر
دوست ترت دارم از هرچه دوست
ای تو به من از خود من خویش تر
دوست تر از آن که بگویم چه وقت
بیشتر از بیشتر از بیشتر
داغ تو را از همه داناترم
درد تو را از همه درویش تر
هیچ نریزد به جز از نام تو
بر رگ من گر بزنی بیشتر
تا نشود قافیه اندیش تر

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی