display result search
منو

نور هشتم

  • 1 قطعه
  • 5':11" مدت زمان
  • 132 دریافت شده
آوازی با صدای محمدعلی قدمی درباره تولد امام رضا (ع)
ای جهانی بر تو از جان واله و شیدا رضا
وی حریم بارگاهت کعبه دلها رضا
از شمیم گلشن کویت جهانی زنده است
ای گل خوشرنگ و بوی روضه طاها رضا
تا مگر سیراب از چشمه لطفت شویم
کن نظر با دیده رعفت دمی ما را رضا
در دل شوریده ما مهر جان افروز تو
هست همچون روح پنهان در همه اذهان رضا
تا به دنیا رایت دین را بر افرازیم باز
از خدا توفیق ما را تا اینک یا رضا
تا ابد فتراک فرمان تو می باشد یقین
مستمندان جهان را العروة الوثقی رضا

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:11

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی