display result search
منو

عزاداران خورشید

  • 1 قطعه
  • 3':40" مدت زمان
  • 45 دریافت شده
ترانه ی پاپ در وصف ایران و با حضور گروه کر
دشمن آمد سلاح ایمان ببرد
از گرمی سفره های تان ، نان ببرد
طوفان های بزرگ هم نتواند
یک ذره ز خاک پاک ایران ببرد
این خاک به دشمنان میهن ندهیم
هر ذره ی آن هزارها خورشید است
یک ذره ز حق خود به دشمن ندهیم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی