display result search
منو

شهیدان

  • 1 قطعه
  • 5':16" مدت زمان
  • 42 دریافت شده
سرودی با تنظیم و صدای شهرام خوش صفت بر روی آهنگی از محمود قادری
ای سینه سرخان شهید ای پاکبازان
ای معنی ایثار و ایمان سرفرازان
ای واژه واژه شعر دیوان شهادت
ای عطر جان بخش گل باغ رشادت
ای نامتان حجم سپهر پاک بازی
ای حرمت ایمان شکو سرفرازی
ای مطلع ابیات نــغـز دفتر عشق
ای آسمان عاطفت را اختر عشق
شمس ظفر سر می زند از مشرق خون
وقتی که خاک از خون تان گردیده گلگون
ای آمده از باغ ایمان با گل نور
ای خوانده شعر فتح را بالای پر شور
رفتید با پای شهادت سوی پیکار
تکبیر گفتید ای یلان با نای خونبار
پرورده دامان مام عشق هستید
از باده سرخ شهادت مست هستید
شیوا ترین شعر کتاب سرخ جنگید
تندیسی از طوفان خشم هر تفنگید
غرنده همچو تیغ و سوزان همچو آتش
چابک سوار و بادپا و رام و سرکش
از خونتان باغ شهادت گشته رنگین
ای آبروی این وطن حیثیت دین

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:16

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی