display result search
منو

اتحاد

  • 1 قطعه
  • 6':17" مدت زمان
  • 80 دریافت شده
سرودی با آهنگسازی حسین علیزاده در آواز بیات اصفهان
ای لاله ی خفته در خاک و خون
از خون تو شد افق لاله گون
تا بردمد پرچم انقلاب
بر لاله ها سینه شد جوی خون
رسیده این زمان
زمان اتحاد بود طلوع آزادی
بود به سینه ها
حدیث خون بها
که در ره آزادی آزادی خلق ما
چون برخیزد شود رها
تا از خشم توده ها
خون بارد از شب سیاه
ای ای لاله خفته در خاک و خون
از خون تو شد افق لاله گون
تا بردمد پرچم انقلاب
بر لاله ها سینه شد جوی خون
شود چو هم صدا قیام توده ها
شود به پا پرچم فتح ما

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:17

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی