display result search
منو

میهن من

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 28 دریافت شده
تصنیف میهنی در فضای موسیقی دستگاهی
زخمی امواج طوفان شد ولی قد خم نکرد
سوخت در آتش پریشان شد ولی قد خم نکرد
میهن من بارها از کینه های بی شمار
زخمی پیدا و پنهان شد ولی قد خم نکرد
همچنان آهن مقاوم همچنان کوه استوار
بی قرار داغ یاران شد ولی قد خم نکرد
زیر بار حادثه گل های سرخش سوختند
غرق در خون شهیدان شد ولی قد خم نکرد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی