display result search
منو

مهربان باشیم

  • 2 قطعه
  • 2':48" مدت زمان
  • 85 دریافت شده
ترانه پاپ
باید که با مردم برادر مهربان باشیم
در فصل طوفان خلق را آرام جان باشیم
در تیرباران بلا در فتنه خیز درد
باید برای راحت هم سایه بان باشیم
آزادگی بیرون زدن از کوی خودبینی ست
آزادگی یعنی به فکر دیگران باشیم
با کینه ورزی هیچ جنگی را نخواهی برد
باید برای فتح با هم مهربان باشیم
دشمن نمی سوزد دلش بر حال و روز ما
از فهم این حکمت نباید ناتوان باشیم
پیوند ما پیوند انگشتان یک دست است
در حفظ میهن هم وطن هم داستان باشیم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی