display result search
منو

ایران ما

  • 1 قطعه
  • 3':34" مدت زمان
  • 22 دریافت شده
بازخوانی ترانه‌ی پاپ در وصف وطن
ایران ایران ایران
رگبار مسلسل‌ها
ایران ایران ایران
مشته شده بر ایوان
ایران ایران ایران
خون و مرگ و عصیان
ای ایران ای مرز پرگهر
ای خاکت سرچشمه‌ی هنر
دور از تو اندیشه‌ی بدان
پاینده مانی و جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
از خون جوانان وطن لاله
جانم لاله وطن لاله دمیده
از ماتم سروقدشان سرو خمیده
جانم لاله دمیده
خدا لاله دمیده
به لاله‌ی در خون خفته
شهید دست از جان شسته
قسم به فریاد آخر
به اشک لرزان مادر
که راه ما باشد آن راه تو ای شهید
همه به پیش همه به پیش
به یکصدا جاویدان ایران عزیز ما

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:34

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی