display result search
منو

رفیق

  • 1 قطعه
  • 3':31" مدت زمان
  • 32 دریافت شده
ترانه پاپ
مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زهی رفیق
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است
هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق
دریغ و درد که تا این زمان ندانستم
که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق
به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت
که در کمینگه عمرند قاطعان طریق
بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام
حکایتی‌ست که عقلش نمی‌کند تصدیق
اگرچه موی میانت به چون منی نرسد
خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق
حلاوتی که تو را در چه زنخدان است
به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق
اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب
که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق
به خنده گفت که حافظ غلام طبع توأم
ببین که تا به چه حدم همی کند تحمیق

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:31

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی