display result search
منو

فروغ صبح بهمن

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 171 دریافت شده
سرود ارکسترال و بی کلام همین قطعه با همراهی گروه کر با مضمون پیروزی انقلاب

ای صبح امید آزادگان
نور افشان همیشه بر هر کران
تا روشن شود سراسر جهان
چون مهر فلک بمان تابان
تو صبح روشن یقین مایی
طلیعه ی شکوه دین مایی
دریچه ای ز جنتی بهمن
تو بهمنی که فروردین مایی
اگر زمین فروغ بهمن بیند
فراغ خاطر جهان باز آید
چنان که از فراغت نوروزی
شکوفه ها به دلستان باز آید
زمین شود مهد امن و امان
ز پرتو مکتب قرآن
رها شود آدمی از ستم
جهان شود در خور انسان
خوشا که عید بهمن آمد
طلیعه شکفتن آمد
ز یمن انقلاب بهمن
شکفته چهره ی وطن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:56
  • 2:56

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی