display result search
منو

صبح ظفر

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 49 دریافت شده
تصنیف چهارگاه ساخته آذر هاشمی، 1383
فجر آمد و از تابش خورشید خبر داد
نور دل و جان شد خبری را که سخر داد
تا مهر فروزان ز صفا رقص کنان رفت
شبنم که به گلهای سحرخیز گهر داد
پیروزی اعجازگر نور به ظلمت
صد جلوه به جان و دل ارباب نظر داد
بشکفت گل و داد صفا باغ و چمن را
آن پیک صفا آمد و بنواخت ادب را
هم آیت رحمان شد و هم جان به هنر داد
آن روح ز جان رفته ی ما چهره گشا شد
وان دلبر باز آمده پایان به سفر داد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی