display result search
منو

حسن خلق

  • 1 قطعه
  • 3':03" مدت زمان
  • 44 دریافت شده
اجرای آکاپلا
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست
دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش
سنگ نشان به راهنمایی چو جاده نیست
چون وانمی‌کنی گرهی، خود گره مشو
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
چون طفل نوسوار به میدان اختیار
دارم عنان به دست و به دستم اراده نیست
هرچند کوه قاف بود لقمه‌ای بزرگ
عنقا اگر شوی ز دهانت زیاده نیست
صائب در آن سری که بود همت بلند
گر می‌شود به خاک برابر، فتاده نیست

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:03

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی