display result search
منو

قدس ضربان قلب ما

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 35 دریافت شده
ترانه‌ی پاپ در وصف قدس به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی
خبر از بهشت داری تو امید کائناتی
تپش تو خون هستی که تو چشمه ی حیاتی
پلی از زمین داری به شکوه آسمانها
تو کلید آخرینی تو گشایش جهان ها
همه در سکوت مرده تویی آخرین صدا باد
به تو زنده هرچه رویا ضربان قلب ما باد
تهی اند از پرنده همه آشیانه هایت
که ستون شکسته و سقف زتمام خانه هایت
ز غم هزار زخمت همه تن خروش از مین
ز خروش کودکانت همه پهلوان رزمیم
به گواه فصل معراج تو ذخیره ی زمینی
تو که اخرین نبردی تو که فتح آخرینی
یکی از چهار مسجد تو شروع و منتها باد
به تو هرچه رویا ضربان قلب ما باد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی