display result search
منو

افتخار من

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 30 دریافت شده
سرود با مضمون وطن
قلم نام جان افرین را نوشت
نوای نی آخرین را نوشت
به پهنای آیینه روزگار
تماشای ایران زمین را نوشت
تو در روزهای خروشان فجر
به فرمان آن پیشوای غیور
خروشیدی و صحن مسجد گواست
که شد پهنه ی خاک تو غرق نور
و امروز همراه با مقتدا شکوفا شدی در مسیر خدا
کنون عطر خون شهیدان تو
وطن را پر از ارغوان کرده است
شکوه جوانان دانش نشان
تو را ای کهن دل جوان کرده است
کنون نو به نو با شکوفاییت
شکفتم که راز بهار منی
مرا با تو پیوند دیرینه ایست
تو ایرانی و افتخار منی

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:43

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی