display result search
منو

اسیر

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 92 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی کلام همین قطعه
ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر
به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر
من نظر بازگرفتن نتوانم همه عمر
از من ای خسرو خوبان تو نظر بازمگیر
گر چه در خیل تو بسیار به از ما باشد
ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر
در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی
باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر
گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست
رنگ رخسار خبر می‌ دهد از سر ضمیر
عجب از جهل کسانی که مرا پند دهند
برو ای خواجه که عاشق نبود پندپذیر

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی