display result search
منو

ساز و آواز چهارگاه (همه عمر برندارم)

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 352 دریافت شده
اجرای شهرام ناظری
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن
تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی
دل دردمند ما را که اسیر توست یارا
به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی
گله از فراق یاران و جفای روزگاران
نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی