display result search
منو

طالع روشن

  • 1 قطعه
  • 4':03" مدت زمان
  • 895 دریافت شده
بازخوانی تصنیف دل شیدا
مست طرب خنده به لب چون گذرد ماه من
خنده زند تا شکند بر لب من آه من
چون طالع روشن عیان می شود
دل می برد از من نهان می شود
تیره ی شبها شکن زلف پریشان او
مهر فلک آینه دار رخ رخشان او
چون طالع روشن عیان می شود
دل می برد از من نهان می شود
چون طالع روشن عیان می شود
دل می برد از من نهان می شود
یارب اگر ماهم براید دمی
در شب دلخواهم نماند غمی
مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من
چون طالع روشن عیان می شود
دل می برد از من نهان می شود
یارب اگر ماهم براید دمی
در شب دلخواهم نماند غمی
مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من
چون طالع روشنعیان می شود
دل می برد از من نهان می شود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی