display result search
منو

اسطوره

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 1 دریافت شده
ساز و آوازی در دستگاه نوا از آلبوم مولویه یا شور رومی


زین دو هزاران من و ما
ای عجبا من چه منم
گوش بنه عربده را
دست منه بر دهنم
چون که من از دست شدم
در ره من شیشه منه
ور بنهی پا بنهم
هرچه بیابم شکنم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:30

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی