display result search
منو

ارتشیان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 82 دریافت شده
سرود در وصف مقام ارتش
با غروری آتشین با سرودی پر طنین
می رود سرباز در میدان جنگ تا نماید عرصه را بر خصم تنگ
فوج سرباز دلیر پای کوبد همچو شیر
پیل تن مردی به پیشاپیش صف
پای کوبان پرچمی دارد به کف
بانگ شیپور نبرد جان دمد در جسم مرد
با قدم های طویل و استوار می رود سرباز سوی کارزار
زین غریو و زین صدا و زین خروش
خون به قلب آدمی آید به جوش

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:46

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی