display result search
منو

روز وحدت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 220 دریافت شده
آواز مقامی با اجرای نورمحمد درپور، 1396
فرزند مرز میهنم اینک به میدان می روم
ملک دلیران اینک به میدان می روم
چون امر کرد آن مقتدا این جان را سازم فدا
نص صریح است از خدا اینک به میدان می روم
گر خصم باطل پرورم بارد گلوله بر سرم
فرمانپذیر رهبرم اینک به میدان می روم
با جمله ایرانیان از کودک و پیر و جوان
پیمان ببندم جاودان اینک به میدان می روم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:52

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی