display result search
منو

مناجات

  • 1 قطعه
  • 3':51" مدت زمان
  • 747 دریافت شده
آواز
ای چراغ شب سیه روزان
مایه ی شادی غم اندوزان
آگهی بخش جان آگاهان
رهنمای فتاده از راهان
درد عشقت ، شفای بیماری
زخم تو ، مرهم دل افگاری
هر که از شام توست بر تب و تاب
نشود جز به وصل تو ، سیراب
هر که زد از محبت تو نفس
مونس جان او ، تو باشی و بس
از غمت هرکه بی قرار آمد
تا نبیند تو را نیارامد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:51

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی