display result search
منو

اذان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 74 دریافت شده
سرود ارکسترال با همراهی گروه کر با مضمون اذان
ای اذان ای سرود آزادی
از لب نور در شب تاریک
در تو فریاد شوق پنجره هاست
که سحرگاه می شود نزدیک
در تو آواز زندگی جاریست
در تو طرحیست از رهی باریک
راه حق راه نور راه نماز راه مرغان تشنه ی پرواز
در تو سوز تمام صحراهاست
در تو آوای مرغ دریاییست
در تو لبخند می زند نیزار
در تو رویای سبز صحراییست
در تو خونابه ی رهاییهاست
در تو گل واژه های زیباییست
در تو فریاد آسمان جاریست
خون گرم ستارگان جاریست
چشمه ی سبز و پر طراوت صبح
در سرود تو سخت می جوشد
از تو تک بوته های دشت امید
رختی از برگ و غنچه می پوشد
از رنگانت سینه تاریخ زندگی شیر تازه می نوشد
در تو سیمای حق پرستی هاست
در تو رویای رویش فرداست
اولین واژه چکامه ی توست
که خدا برتر است از هر چیز
نه نژاد و طلا و رنگ و تبار
ریشه های بلند جنگ و ستیز
و مسلمان نمی شود آرام
پیش بت های قرن جاری نیز
بت فرهنگ آهن و بیداد
بت قرن طلایی پولاد
در اذان است طرح یک ره دور
طرح رودی روان و بی آرام
در اذان هر ترنمی شمعیست
در بیابان تیره ایام
در اذان است پرتو خورشید
بر رخ شهر و کوچه و در و باغ
او شهادت دهد
تابش مبدا حقیقت را...
ای اذان ای اذان ای سرود آزادی
از لب نور در شب تاریک در تو فریاد شوق پنجره هاست
که سحرگاه می شود نزدیک
در تو آغاز زندگی جاریست
در تو طرحیست از رهی باریک
راه حق راه نور راه نماز راه پربار تشنه پرواز
خیز از جا که فصل پرواز است
خواستن خواستن اصل پرواز است
در تو سوز تمام صحراهاست
در تو آوای مرغ دریاییست

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 21:32

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی