display result search
منو

حرفی دیگر

 • 2 قطعه
 • مدت زمان
 • 120 دریافت شده
دو تصنیف از محمدجواد ضرابیان، 1393

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 6:16
  چند اين شب و خاموشي وقت است كه برخيزم وين آتش خندان را با صبح برانگيزم گر سوختنم بايد افروختنم بايد اي عشق بزن در من كز شعله نپرهيزم صد دشت شقايق چشم در خون دلم دارد تا خود به كجا آخر با خاك در آميزم چون كوه نشستم من با تاب و تب پنهان صد زلزله برخيزد آنگاه كه برخيزم (هوشنگ ابتهاج)
 • 5:14
  دگر چه با تو گويم كه هر چه بود گفتم نه بيم نام كردم نه عشق را نهفتم در اين زلال روشن نديده رخ گذشتي چو غنچه ديده بستي چو گل اگر شكفتم رها مكن به خاكم كه چلچراغ تاكم بساز تكيه گاهي ز پاي تا نيفتم چگونه و چه گويم ز روز و روزگارم شب آمد و نشستم سحر شد و نخفتم كبود بينهايت شكفته در نگاهم گسسته و رميده ز آشيان و جفتم رها مكن به خاكم كه چلچراغ تاكم بساز تكيه گاهي ز پاي تا نيفتم (سيمين بهبهاني)

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی