display result search
منو

فردوسی بزرگ

  • 1 قطعه
  • 5':02" مدت زمان
  • 1 دریافت شده
قطعه ی باکلام ارکسترال
هر آن کس که دارد هش و رای و دین
پس از مرگ بر من کند آفرین
فردوسی بزرگ و سخن سنج بی مثال
سیمرغ قاف دانش و اندیشه و کمال
هرگز نزاده مثل تو رودابه ی سخن
هرگز ندیده مثل تو را رستم خیال
ای آن که هفت خان خرد وام دار توست
دانایی و دلیری و ایمان شعار توست
مرد غزل حماسه که در راه کشورت
سی سال رنج بردی و این افتخار توست
ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدای
حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
در کشور حماسه سلیمان ما تویی
آیینه دار شعر خراسان ما تویی
کیخسروی دیار شگفت آور عدم
گردآفرید خطه ی ایران ما تویی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی