display result search
منو

کودک کشی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 59 دریافت شده
ترانه به دو زبان انگلیسی فارسی و با مضمون قدس
مرگ به این ستیزه تا کی ادامه دارد این جنگ نابرابر
افسوس از ضعیفان فریاد از ستمکار
از خارها بعید است این با احترام
گل را نگاه دارد اطفال بی گناهند
این کودکان خدایا آخر گناه دارند
هرروز و تازه کشتند چون بی اجازه کشتند
این درد بی مداواست
با آن که بود کودک خون در گلویش اینک
آب و وضوی دنیاست
جنگ است آه اما این کودکان تنها
بیگانه با تفنگند
برخیز و سنگ بردار تا باز هم ببینی
دشمن شکست خورده است
آه ای شهید زنده آری شهید زنده است
دشمن همیشه مرده است

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:30

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی