display result search
منو

عشق ماند

 • 17 قطعه
 • 4':22" مدت زمان
 • 7 دریافت شده
موسیقی دستگاهی
نوازنده ی تار : ارشد تهماسبی
نوازنده ی دیوان : محمدرضا ابراهیمی
نوازنده ی تار و سه تار : حمیدرضا خبازی
نوازنده ی تنبک : داریوش زرگری

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 4:01
  ای ساربان آهسته ران كارام جانم می رود وان دل كه با خود داشتم ، با دلستانم می رود من مانده ام مهجور از او ، بیچاره و رنجور از او گویی كه نیشی دور از او ، در استخوانم می رود گفتم به نیرنگ و فسون پنهان كنم ریش درون پنهان نمی ماند كه خون بر آستانم می رود محمل بدار ای ساروان تندی مكن با كاروان كز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌ رود او می‌ رود دامن كشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان كز دل نشانم می‌ رود با آن همه بیداد او وین عهد بی‌ بنیاد او در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می‌ رود سعدی
 • 1:23
  تكنوازی تار : ارشد تهماسبی
 • 7:30
  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه‌ای كرد رخت دید ملك عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه ی آن زلف خم اندر خم زد حافظ
 • 1:31
  تكنوازی تار : ارشد تهماسبی
 • 4:05
 • 1:02
  تكنوازی تار : ارشد تهماسبی
 • 4:59
  عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان دستی كه كار از دست رفت ای عجب گر من رسم در كام دل كی رسم چون روزگار از دست رفت بخت و رای و زور و زر بودم دریغ كاندر این غم هر چهار از دست رفت عشق و سودا و هوس در سر بماند صبر و آرام و قرار از دست رفت گر من از پای در آیم گو درآی بهتر از من صد هزار از دست رفت مركب سودا جهانیدن چه سود چون زمام اختیار از دست رفت سعدیا با یار عشق آسان بود عشق باز اكنون كه یار از دست رفت سعدی
 • 1:22
  تكنوازی تار : ارشد تهماسبی
 • 3:42
  درد عشقی كشیده‌ ام كه مپرس زهر هجری چشیده‌ ام كه مپرس گشته‌ ام در جهان و آخر كار دلبری برگزیده‌ ام كه مپرس سوی من لب چه می‌ گزی كه مگوی لب لعلی گزیده‌ ام كه مپرس بی تو در كلبه ی گدایی خویش رنج‌ها یی كشیده‌ ام كه مپرس حافظ
 • 1:45
  تكنوازی تار : ارشد تهماسبی
 • 4:48
  به تیغم گر كشد دستش نگیرم وگر تیرم زند منت پذیرم كمان ابروان را گو بزن تیر كه پیش دست و بازویت بمیرم غم گیتی گر از پایم درآرد بجز ساغر كه باشد دستگیرم برآی ای آفتاب صبح امید كه در دست شب هجران اسیرم به فریادم رس ای پیر خرابات به یك جرعه جوانم كن كه پیرم حافظ
 • 2:34
  تكنوازی تار : ارشد تهماسبی
 • 7:06
  شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا كی از سیم و زرت كیسه تهی خواهد بود بنده ی من شو و برخور ز همه سیم تنان حافظ
 • 1:22
  تكنوازی تار : ارشد تهماسبی
 • 6:25
  خوش آن كه وصال تو میسر شده باشد چشمم به جمال تو منور شده باشد ریزم ز مژه اشك دمادم كه بشویم گر غیر جمال تو مصور شده باشد با هیچ برابر نكند آن كه سر من در پای تو با خاك برابر شده باشد زین بیش مكن سركشی ای ماه بیندیش زان لحظه كه آهم به فلك بر شده باشد شد قامت من حلقه در آن فكر كه دستم در حلقه ی آن زلف معنبر شده باشد هرگز به وفا با دگری عهد نبندم گر خود ز جفا عهد تو دیگر شده باشد جامی
 • 2:20
  تكنوازی تار : ارشد تهماسبی
 • 4:22
  زلف آشفته و خوی كرده و خندان لب و مست پیرهن چاك و غزل خوان و صراحی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسوس كنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست سر فرا گوش من آورد به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه ی من خوابت هست عاشقی را كه چنین باده ی شبگیر دهند كافر عشق بود گر نشود باده پرست حافظ

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی