display result search
منو

پیوند شقایقها

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 98 دریافت شده
ترانه ساخته احمدعلی راغب، 1378
بیا گلواژه ها را تازه تر کن
بیا با مهربانی نغمه سر کن
بیا با کوله بار عشق و امید
به شهر روشناییها سفر کن
بهار آمد بیا با شعری از گل
تمام شاپرکها را خبر کن
هم آوای پرستو های عاشق
بهاران را بهاران را سفر کن
اگر می خواهی از دریا بگویی
به پیوند شقایقها نظر کن
به رغم ظلمت شبهای تردید
بیا اندیشه در صبح ظفر کن
برای گفتن شعر رهایی
کتاب عشق را زیر و زبر کن

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی