display result search
منو

صف عاشقان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 31 دریافت شده
ترانه ی پاپ با مضمون شرکت در انتخابات
وطنم ای شکوه بی پایان سرزمین ستاره و باران
میهن لاله های صحرایی، کشور قهرمان من ایران
زندگی زنان و مردانت، افتخار تمام دوران ها
هرورق از کتاب تاریخت درس آزادگی به انسان هاست
آزمونی دوباره در راه است باز آهنگ نوشدن داریم
همگی زیر سایه ی رهبر، تا زمان ظهور بیداریم
باز هم با حضور این مردم میدرخشد حماسه ای دیگر
در صف عاشقان قدم بردار سمت فردای روشن و بهتر
روز عزم و اراده ی مردم روز پیوند، روز هوشیاری ست
هموطن این حضور میلیونی اوج آگاهی و وفاداری ست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی