display result search
منو

پیمان وحدت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 35 دریافت شده
ترانه ی پاپ
اول این قصه به نام خداست
ذکر خدا زنده ترین شعر ماست
بعد سلام و صلوات و درود
ساز کن از آل محمد، سرود
جان دو عالم علی مرتضاست
سرور ما شاه خراسان رضاست
در سرزمین جان نثاران و دلیران
یک مثنوی می خوانم از تاریخ ایران
در آسمان میهنم سیمرغ و شهباز
در اوج عزت می کند آهنگ پرواز
در مرزهایش بیشه ی شیر و پلنگ است
در این خلیج نیلگون صدها نهنگ است
اقوام ایرانی شبیه خانواده
نسلی طلایی را به میهن هدیه داده
رنگ لباس و لهجه ی اقوام ایران
رنگین کمانی ساخته بر بام ایران
امروز جشن عاشقان انقلاب است
هنگام گلچین کردن یاران ناب است
این صدای نسل امروز است و بانگ انقلاب
راه ما شد کهکشان و رهبر ما آفتاب
چشمه چشمه رود می سازیم دریا می شویم
با پیام صلح راهی ثریا می شویم
با تمام عاشقان پیوند وحدت بسته ایم
لحظه ای میثاق خود را با کسی نشکسته ایم
می رسد روزی که با پژواک این آوازها
بشکفد در هرافق خورشیدی از اعجازها

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی