display result search
منو

میراث مردان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 23 دریافت شده
ترانه ی پاپ با مضمون ایران
من ایستادم رو به دنیای خروشانت
نام تو همسنگ است با تاریخ ایرانت
معنای جاری بودن و تفسیر ماندن ها
من جان گرفتم پا گرفتم روی دامانت
این اقتدار جاویدان میراث مردان است
دل باور آرامش و هم خوان طوفان است
من از تو می خوانم خلیج بی کران فارس
خود ساحل خود باش، وقتی خاکت ایران است
دنیا تو را در خواب هم بیدار می داند
هشدار یعنی که تو را هوشیار می داند
از تورهای خالی صیادها پیداست
این بی کران در عرصه ی دامی نمی ماند
در موج های چابکت نت های بی تکرار
این سرزمین در هستی اش آوازها دارد
تاریخ در تو ای خلیج تا همیشه فارس
چه داغ ها، چه دردها، چه رازها دارد


آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی