display result search
منو

آب و مهتاب

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 37 دریافت شده
سرود ارکسترال و بی کلام همین قطعه
کاسه از آب پر است
آب از صورت ماه
کودکی تشنه رسید
کرد بر کاسه نگاه
آب با ماهی ما
چه زلال است و سپید
آبی دریا را می توان در آن دید
شوق نوشیدن آب در دل کودک بود
دست بر کاسه که زد
ماه را آب ربود
سرکشید آن کودک کاسه آبش را
قطره قطره نوشید آب و مهتابش را

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:56
  • 3:54

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی