display result search
منو

17 شهریور

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 48 دریافت شده
سرود به مناسبت 17 شهریور
درود درود به روان پاک شهید راه خدا
درود درود به جوان که کشته شد به میدان شهدا
درود درود دبه تمام شهیدان کرب و بلا
درود درود بر خمینی روح خدا
ای که پرپر کنی جوانه ها
می زنی آتشی به خانه ها
می کشی خلق مسلم خدا
تا که خود پر کنی خزانه ها
هفده شهرور روز ننگ توست
هفده شهرور افتخار ما
هر شهید ما به خاک و خون تپیده
جاودانه باد نام او
رهنمای هر مجاهد
از تو می رسد به گوش خلق قهرمان پیام او
ای که پرپر کنی جوانه ها
می زنی آتشی به خانه ها
می کشی خلق مسلم خدا
تا که خود پر کنی خزانه ها
هفده شهرور روز ننگ توست
هفده شهرور افتخار ما

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:45

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی