display result search
منو

اشتیاق زندگی

  • 1 قطعه
  • 4':06" مدت زمان
  • 73 دریافت شده
ترانه ی پاپ با موضوع "پاییز"
تا رسیدن باغ گرم گفت و گوست
دست مهربان ابر روی شانه های اوست
شور و حال دیگری است در نگاه پاکِ ده
زندگی گرفته است بوی آفتاب و مه
در دل درخت و رود اشتیاق زندگی
بر زبان برگ ها آیه های بندگی
خواب کوچه رنگ رنگ، برگ های سرخ و زرد
شعله های شور و عشق، کوچ روزهای سرد
کوچه های آشنا، روزهای دلپذیر
خاطرات ماندگار، لحظه های بی نظیر
زیر چتر خاطرات، خانه های کاگلی
بوی روشن خزان روزهای همدلی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی