display result search
منو

اشک من هویدا شد

 • 4 قطعه
 • 6':51" مدت زمان
 • 3186 دریافت شده
بازخوانی چهار تصنیف قدیمی از همایون خرم

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 7:21
  دلم ز دوری هر بی‌وفا چرا سوزد؟ چرا شرار محبت همی مرا سوزد؟ چه آتشی‌است جدایی كه پاره‌های دلم ز هر شرار? گرمش جداجدا سوزد برای خلق خدا هرچه سوختیم چو شمع نیافتیم كسی را كه بهر ما سوزد (امیری فیروزكوهی)
 • 5:53
  زكوی بلاكشان آمدم بگو رفته‌ای كجا ساقی درمیخانه چرا بسته‌ای كه غم می‌كشد مرا ساقی برفتم كه تا به جانان رسم رسیدم به جان ز تنهایی كنون در پناه تو آمدم كجا رفته‌ای بیا ساقی رسیدم به جایی كه بسته ره گریزم به دست تو خواهم كه خون سبو بریزم مكن با حبیبان تو بیگانگی زشوق می و ذوق دیوانگی چنان از دل آید خروشم كه آید صدایش به گوشم رسیدم به جایی كه بسته ره گریزم به دست تو خواهم كه خون سبو بریزم خود آرا مهی یار سنگین دلی ز خود غافل و از خدا غافلی به این روزگارم نشانده به راه فنایم كشانده بسوزان وجودم كه دیگر مرا آرزویی نمانده نیاید ز جانم نوایی كجایی كجایی كجایی ؟ نیاید ز جانم نوایی كجایی كجایی كجایی ؟ (بیژن ترقی)
 • 5:53
  قسم به دل‌های خستة خسته دلان قسم به قلب شكستة خسته دلان به آه برلب نشستة خسته دلان كـه من در ایـن سینه جـزغمی آشنا به دل هم ‌زبان ندارم از او جـدا مانده‌ام در این رهگـذر ز یارم نشان ندارم ببیـن به شام بی‌ستاره‌ام نكــرده چاره‌ام ، نگاه چاره‌سازی نخوانده با نوای خسته‌ام نی شكسته‌ام ، نوای دلنوازی ز حسـرتم آه بی‌ثـمر برلب تا كی یارب تا كی به خلوتم شام بی‌سحر یارب تا كی امشب تا كی شنیـده‌ای تـرانه حزینم بــه نیمه ‌شـب كلام آتشینـم زحسرتم آه بی‌ثمر بـرلب تا كی یارب تـا كی چه‌كنم ، چه‌كنم چه‌كـم ، چه‌كنم ببین به شام بی‌ستاره‌ام نكـرده چاره‌ام ، نگاه چاره‌سازی نـخـوانـده با نوای خسته‌ام نی شكستــه‌ام ، نـوای دلنـوازی نــوای دلنـوازی (تورج نگهبان)
 • 6:51
  ای غم بگو با جوانیم چه كردی دارد به دل صد آرزو با جوانیم چه كردی این چنین رها مرا در میان صد بلا تو كردی ای ندیم شبها بال من چو خسته شد چون دلم شكسته شد نشسته‌ام جدا ز دنیا كنون كه من در آتشم بیا ببین چه می‌كشم ببین كه غم چه كرده با من در دام هجرانم نهادی و گرفتی جوانیم را سر در گریبانم روز و شب كه آخر فتادم از پا به كجا بروم كه ز روی دلم خجلم جوانیم، جوانیم، بهار زندگانیم امید جاودانیم رفتی به كجا بلای ناتوانیم، سزای مهربانیم ببین چه شد جوانیم، آخر به خدا كنون كه من در آتشم بیا ببین چه می‌كشم ببین كه غم چه كرده با من (ایرج جنتی عطایی)

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی