display result search
منو

تبار نور

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 715 دریافت شده
سرودی در دستگاه چهارگاه با صدای حمیدرضا منفرد و شعری از محمود شاهرخی و آهنگسازی هادی آرزم
سرافرازان، بپا خیزید، به اهریمن درآویزید
ز هر سامان چو موج از جا برآیید
دژ شب را به سیل خون گشایید
ای گردان گردون فر گمنامان نام آور
جوشن از تن برآرید تن به طوفان سپارید
رخشان بریان چو تیغ عریان
چابک چون شهاب سوزان
توحید از دل چو رعد غران
گیرید در کف صلاح ایمان
نبرد نبرد نبرد با خودکامان
که باز رهد جهان از خودکامان
هلا نبرد پی حفظ ایران
هلا نبرد پی پاس قرآن
تا در گیتی عقل و احسان راند فرمان
ای جوهر شرف ای از تبار نور
ای بسته دل به حق
ای رسته از غرور
ای تشنه وصال ای طالب حضور
بانگ جرس کنون از کاروان شنو
فریاد سرخوشان از هر کران شنو
این ایزدی نوا با گوش جان شنو
هر کس که سر نهد در زیر تیغ دوست
باشد شهید عشق حق خون بهای اوست
هر کس که هم سفر با کاروان شود
گر جان فدا کند جان جهان شود
بیا در یم خون چون یاران وضو کن
به کوی شهادت سوی قبله رو کن
ای قریبن با ظفر
گاه خشم و خطر
بار بر خون بران
ای یل قهرمان
سیت آزادگی
تا به کیوان رسان
ای شکوهت غیرت دریا
ای خروشت رعد طوفان زا
آتش خشم ستم سوزد
آذرخش خرمن اعدا
خصم بدآیین دژآهنگ است
کار او تعزیر رو نیرنگ است
گر شوی تسلیم اون ننگ است
چاره ای فتنه گر جنگ است
بجنگ بجنگ بجنگ با خودکامان
هلا نبرد پی حفظ ایران
هلا نبرد پی پاس قرآن
تا در گیتی عقل و احسان راند فرمان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 13:21

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی