display result search
منو

عطر حضور

  • 1 قطعه
  • 5':19" مدت زمان
  • 1 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با موضوع امام زمان ( ع )
الا قائم
تمام خاک از عطر حضور دست تو پر بود
تو ای تنها امید من
تو ای تنهاترین موعود
در این پس کوچه ها در زیر طوفانی که می تازد
به دنبال تو می گردند این پاهای خاک آلود
کجایی ای فراتر از زمان از باد از طوفان
کجایی ای دلیل من ، تمام پیکرم فرسود
الا قائم
بگو با من در این ژرفا که پشت جاده ی طوفان
صدا آری
صدا آری
صدای سیب سرخی هست تا موعود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی