display result search
منو

پارسی پارسا

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 130 دریافت شده
تصنیف نوا ساخته علی بکان، 1388
ای که ز خوبان سری
از مهان مهتری
مهوشی و مهرخی
دلکشی و دلبری
از ملکان در ملک وز پریان در پری
از در چین تا به ری از خزران تا هری
نی چو تو یک گوهر است
نی چو تو یک گوهری
شاهد خونریز تو قائله انگیز تو
شب رو و شب خیز تو فتنه تبریز تو
قافله آشوب شهر بلکه جهان نیز تو
طبله طوفان نوح لٌجه لبریز تو
قافله آشوب شهر بلکه جهان نیز تو
ای که ز خوبان سری
از مهان مهتری
مهوشی و مهرخی
دلکشی و دلبری
پارسی پارسا
سید و سالار ما
صاحب تیغ و عصا
وارث عیار ما
ترکی تازی نسب
ماه نهان در قصب
در حسب و ماکسب
شاخ گران بار ما
سبزتر از چشم یار
خط نکویان شمار
سرخ تر از خشم اوست
دیده خونبار ما
آینه هنگامه ای است
از رخ او چامه ای است
چامه بهل نامه ای است
از رخ دلدار ما
گفت مرا جوی خرد
موج زد و برد و برد
برد و به دریا سپرد
برد به دیدار ما
گفت تو جان سوختی
رخ چو برافروختی
شیوه تو آموختی
تا سره شد کار ما
خامه ای و نامه ای
من نه تو علامه ای
هم تو در این جامه ای
شاهد شب کار ما
شاهد خونریز تو قائله انگیز تو
شب رو و شب خیز تو فتنه تبریز تو
قافله آشوب شهر بلکه جهان نیز تو
طبله طوفان نوح لجه لبریز تو
قافله آشوب شهر بلکه جهان نیز تو

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی