display result search
منو

سرباز آرامش

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 178 دریافت شده
قطعه پاپ در وصف سردار شهید قاسم سلیمانی
بر شانه های پر تلاطم
خورشید خون آلود بیدار
طوفان بی پروای خاموش
تابوت ناآرام سردار
ای خاتم ملک سلیمانی
در باور و افسانه مردم
چون بادبان صلح و آرامش
بر موج های شانه ی مردم
از خود گذشتی مثل رود از دشت
در خواب سنگین زمین بیدار
ای در وطن زیباترین تصویر
ای در جهان تنهاترین سردار
تا در وطن افسانه می ماند
با قصه ات هر روز دلتنگیم
بعد از تو ما هم موج طوفان زا
بعد از تو ما هم صخره و سنگیم
این حرف ها پایان نمی گیرد
این واژه ها آغاز شد با تو
سرباز آرامش کجا رفتی
این قصه ها آغاز شد با تو
تو آتشی در سینه پنهانی
هر باد خاموشت نخواهد کرد
از خود گذشتی مثل رود از دشت
دنیا فراموشت نخواهد کرد
ای ابر سنگین بهار آور
باران شدی بر شهر باریدی
این قصه پایان عجیبی داشت
طوفان شدی در شهر پیچیدی
موجی که از طوفان برآید تا ساحل آرامش ندارد
هر دل سپرده روز آخر در عاشقی جان می سپارد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:39

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی