display result search
منو

22 بهمن

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 92 دریافت شده
سرود به مناسبت دهه فجر
بیست و دو بهمن، بیست ودو بهمن
روز از خود گذشتن، روز از خود گذشتن
روز آزادی ما، روز نجات میهن
روز پیروزی ما، روز شکست دشمن
بیست ودو بهمن، بیست و دو بهمن
به هوش به هوش به پیش ای رهروان راه الله
رسیده مژده پیروزی ما
ز ریشه برکنیم بنیاد دشمن به یاری خداوند توانا
الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست
ای دشمن ستمگر ای ظالمین کافر
خون شما می ریزیم ما ملت دلاور
کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است
همرزمان همرزمان ای امت مسلمان
هم رزمان هم رزمان ای الگوی شهیدان
بر دشمنان بتازید ای پاسداران قرآن
الله یاور ماست خمینی رهبر ماست

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:27

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی