display result search
منو

نغمه در نغمه

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 43 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
روزی این حنجره آوازی داشت
به افق پنجره‌ ی بازی داشت
قفس سینه اگر می‌ شد باز
مرغ این غمکده پروازی داشت
شب همه شب به نوا سر می‌ کرد
روز با زمزمه آغازی داشت
نغمه در نغمه غزل می‌ پرداخت
پرده در پرده دل سازی داشت
دم که می زد ز نیستان می زد
نای و نی در گره ی رازی داشت
شاخه در شاخه هم آغوش نسیم
چون شب آویز شب آوازی داشت
غصه با جام جهان بین می گفت
قصه با مست سراندازی داشت
مرغک من شده خاموش ای کاش
ای سرانجام سرآغازی داشت
شب همه شب به نوا سر می کرد
روز با زمزمه آغازی داشت
نغمه در نغمه غزل می پرداخت
پرده در پرده دل سازی داشت
دم که می زد ز نیستان می زد
روزی این حنجره آوازی داشت
به افق پنجره بازی داشت
قفس سینه اگر می شد باز
مرغ این غمکده پروازی داشت

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 8:10

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی