display result search
منو

خاک ایران

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 52 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون وطن
ایران که خاکش هست مهد قهرمانان
دارد به وقت جان فشانی مرد میدان
در جان والفجر و تلاطم های الوند
موج خروشان شهامت داشت جریان
روزی به پای پرچمت تا سر به داران
در عرصه دل دادگی بستند پیمان
با دست و پای بسته اما با چه شوقی
جان های بلواتان شده تقدیم جانان
آوازه ی دنیاست تاریخ دفاعش
ثبت است در تاریخ دوران نام ایران
ایران به آرش های خود می بالد امروز
ایثارشان تیری بود تا مرز توران
سرو سرافراز وطن راست قامت
هرگز نمی لرزد به خود از باد و طوفان
نام خلیج ما بماند تا ابد فارس
خاری بی چشم دشمنان خاک ایران

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:04

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی