display result search
منو

سیاوش در آب

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 76 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی، بر اساس شاهنامه خوانی بختیاری
پر اندیشه شد جان کاووس کی
ز فرزند سودابه ی نیک پی
کزین دو یکی گر شود نابکار
از آن پس که خواند مرا شهریار
نهادند بر دشت هیزم دو کوه
جهانی نظاره شده هم گروه
بیامد دو صد مرد آنش فروز
دمیدند گفتی شب آمد به روز
سیاوش سیه را به تندی بتاخت
نشد تنگدل، جنگ آتش بساخت
ز هر سو زبانه همی برکشید
کسی خود و اسب سیاوش ندید
یکی دشت با دیدگان پر ز خون
که تا او کی آید ز آتش برون
چو او را بدیدند برخاست غو
که آمد ز آتش برون شاه نو
چو بخشایش پاک یزدان بود
دم آتش و آب یکسان بود
یکی شادمانی بد اندر جهان
میان کهان و میان مهان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی