display result search
منو

طلوع فلق

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 68 دریافت شده
سرودی در دستگاه چهارگاه خوانندگی جهانگیر زمانی و شعری از محمود شاهرخی و آهنگسازی مهرداد دلنوازی
دلاوران شبشکن به ورطه خطر زدند
ز خشم چون شهاب خود به قلب شب شرر زدند
به تیغ جان شکارشان به جنگ اهرمن شدند
به قلب فتنه آتشی ز خشم شعله‌ور زدند
به تیغ صبح جانفزا طلسم شب شکسته شد
چون عاشقان به صدق دل به کوی دوست سرزدند
خجسته باد این بهار همیشه باد پرنگار
شکوه عشق پایدار خجسته باد این بهار
سرود سرخ عشق را به نغمه همنوا شدند
نوای شور فتح را به پرده سحر زدند
پرندگان خسته دل ز بند شب رها شدند
در قفس شکسته شد به آشیانه پر زدند

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:31

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی