display result search
منو

سحرساز 1

 • 14 قطعه
 • 5':59" مدت زمان
 • 1 دریافت شده
آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی
ویولن : پرویز یاحقی
تنبک : امیرناصر افتتاح
تنبک : جهانگیر ملک

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 3:42
  دوضربی در زمینه های ابوعطا، شور و حجاز
 • 0:48
  ابوعطا، اشاره به پرده سَیخی
 • 3:14
  چهارمضراب با وزن 6/8 ، حركت از شور و اشاره به زمینه ی ابوعطا ، گوشه ی عطاره و برگشت به شور
 • 5:11
  حجاز ، روح افزا ، عطاره، سیخی ، دوبیتی و فرود به شور
 • 1:16
  درآمد شور
 • 2:53
  ضربی سنگین با وزن 6/4 در زمینه های سملی و شهناز صغیر
 • 7:55
  چهار مضراب با وزن 6/8 ، گردش و اشاره به نشیب و فراز ، فرودآور، حجاز، سملی، شهناز صغیر و عزّال
 • 2:34
  دوضربی ابوعطا
 • 0:51
 • 2:44
  چهارمضراب با وزن 6/8 ، اشاره به گوشه ی عطاره و پرده ی عشاق و فرود به ابوعطا
 • 1:39
  ادامه ی ابوعطا و اشاره به عطاره
 • 2:15
  حجاز و اشاره به یتیمك و حزین
 • 2:03
  خسرو و شیرین ، فرود به ابوعطا
 • 5:59
  دوضربی متغیر به وزن 6/8 در زمینه ی بیات راجع دشتی ، اشاره به غم انگیز ، اشاره به پرده ی سه گاه ، برگشت به عشاشق و فرود به بیات راجع

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی