display result search
منو

مرغ باغ ملکوت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 827 دریافت شده
ساز و آواز و در ادامه تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
به هوای سرکویش پر و بالی بزنم
روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
زکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده ست مراد وی ازین ساختنم
نه به خود نامدم اینجا که به خود باز روم
آنکه آورد مـــرا بــاز برد در وطنم
مـرغ بـاغ ملـــکوتم نیم از عـالم خاک
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنــــم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 11:19

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی